പോർച്ചുഗീസ് യുവവിങ്ങർ ചിക്വിഞ്ഞോ വോൾവ്സിൽ

പോർച്ചുഗീസ് ടീമായ എസ്റ്റോറിലിൽ നിന്ന് ഭാവി വാഗ്ദാനമായ വിങ്ങർ ചിക്വീഞ്ഞോയെ വോൾവ്സ് സ്വന്തമാക്കി. പോർച്ചുഗൽ അണ്ടർ 21 അന്താരാഷ്ട്ര താരവുമായി 2026 വരെയുള്ള ഒരു കരാറിൽ വോൾവ്സ് ഒപ്പുവെച്ചു. 21-കാരൻ ഈ സീസണിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ പോർച്ചുഗീസ് ലീഗിൽ സജീവ സാന്നിദ്ധ്യമായിരുന്നു. രണ്ട് വിങ്ങിലും കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന താരമാണ് ചിക്വിഞ്ഞോ. സ്‌പോർട്ടിംഗ് സിപി അക്കാദമിയിലൂടെയാണ് താരം വളർന്നത്.
Img 20220118 022305


.