ലൈപ്സിഗിന്റെ ലൂക്മാനെ ലെസ്റ്റർ സിറ്റി സ്വന്തമാക്കി

20210901 000529

ബുണ്ടസ്ലിഗ ക്ലബായ ആർ ബി ലൈപ്സിഗിൽ നിന്ന് പ്രതിഭാശാലിയായ വിങ്ങർ അഡെമോള ലുക്ക്മാൻ ലെസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ ചേർന്നു. താരം ഒരു വർഷത്തെ ലോണിൽ ആണ് പ്രീമിയർ ലീഗിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 23-കാരൻ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഫുൾഹാമിലും ലോണിൽ ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. വിംഗർ അണ്ടർ -21 തലത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചു

23-കാരൻ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഫുൾഹാമിനായി 35 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു. ഒരു സീസൺ നീണ്ട വായ്പാ കാലയളവിൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായി അണ്ടർ 19, അണ്ടർ 20, അണ്ടർ 21 തലങ്ങളിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Previous articleലിവർപൂൾ യുവതാരം റൈസ് വില്യംസ് ലോണിൽ പോകും
Next articleഡൈലാൻ ഫോക്സിനെ എഫ് സി ഗോവ സ്വന്തമാക്കി