ഡോർട്മുണ്ട് അഞ്ചാം സൈനിംഗും ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കും

ഈ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ ബഹുദൂരം മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ബൊറൂസിയ ഡോർട്മുണ്ട്. ഇതിനകം നാലു താരങ്ങളെ ടീമിലേക്ക് എത്തിച്ച ഡോർട്മുണ്ട് ഒരു താരത്തെ കൂടെ സൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് അടുത്ത് എത്തി. ഹെർത ബെർലിൻ ഗോൾക്കീപ്പർ മാർസെൽ ലോട്ക ആകും ഡോർട്മുണ്ടിൽ എത്തുക. 21കാരനായ താരത്തെ ഭാവിയിൽ ഡോർട്മുണ്ടിന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ ആകും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ക്ലബ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ സീസണിലായിരുന്നു ലോട്ക ഹെർതക്കായി സീനിയർ അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയത്. അവസാന രണ്ട് വർഷയായി ഹെർതക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ട്. മുമ്പ് ബയേർ ലെവർകൂസന്റെയും ഷാൽക്കെയുടെയും അക്കാദമിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്.

നിക്ലസ് സ്യൂൾ, കരിം അദെയെമി, നികോ ഷോൾട്ടർബക്ക്, സാലിഹ് ഒസ്ജാൻ എന്നിവരെയാണ് ഇതിന തന്നെ ഡോർട്മുണ്ട് സൈൻ ചെയ്തത്.