ചെൽസിയുടെ എമേഴ്സണായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വെസ്റ്റ് ഹാം അവസാനിപ്പിച്ചു

ചെൽസി എമേഴ്സണെ ലോണിൽ മാത്രമേ വിട്ടു നൽകു

ചെൽസിയുടെ ഫുൾബാക്കായ എമേഴ്സൺ പൽമെരിക്കായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വെസ്റ്റ് ഹാം യുണൈറ്റഡ് അവസാനിപ്പിച്ചു. വെസ്റ്റ് ഹാം യുണൈറ്റഡും ചെൽസിയും തമ്മിൽ ഏകദേശ ധാരണ ആയിരുന്നു എങ്കിലും വേതനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ താരവുമായി ധാരണയിൽ എത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് പ്രശ്നമായത്. ലോണിൽ താരത്തെ സൈൻ ചെയ്യാൻ ന്യൂകാസിൽ താല്പര്യപ്പെട്ടു എങ്കിലും ചെൽസി അതിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

ചെൽസി

എമേഴ്സണെ സ്വന്തമാക്കാൻ ചില ഇറ്റാലിയ ക്ലബുകളും ശ്രമിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ലോണിൽ താരത്തെ വിട്ടു നൽകാൻ തയ്യാറല്ല എന്നണ് ചെൽസി അവരോടും പറഞ്ഞത്. താരത്തെ വിൽക്കാൻ തന്നെയാണ് ചെൽസിയുടെ ഉദ്ദേശം.

28കാരനായ താരം ചെൽസിയിൽ അവസരം കിട്ടാതെ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. സീസണിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ചെൽസിയുടെ മാച്ച് സ്ക്വാഡിൽ എമേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2018ൽ ആയിരുന്നു എമേഴ്സൺ ചെൽസിയിൽ എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ താരം ലിയോണിൽ ലോണിൽ കളിക്കുകയായിരുന്നു.