പോഗ്ബ യുവന്റസ് ചർച്ചയിൽ തീരുമാനം ആയില്ല

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് വിടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോൾ പോഗ്ബയുടെ ഏജൻസി യുവന്റസുമായി ഇന്നലെ ചർച്ച നടത്തി. ഈ ചർച്ചയിൽ ഒന്നും തീരുമാനം ആയില്ല എന്ന് പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പോഗ്ബ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വേതനം നൽകാൻ യുവന്റസ് തയ്യാറായില്ല. പോഗ്ബ 11 മില്യൺ യൂറോ ആണ് വാർഷിക വേതനമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. യുവന്റസ് 7.5 മില്യൺ നൽകാനേ ഒരുക്കമുള്ളൂ. ഇനി സീസൺ അവസാനിച്ച ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടെ താരവും യുവന്റസും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തും.

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും പി എസ് ജിയും പോഗ്ബക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിനേക്കാൾ ചെറിയ വേതനം ആണ് യുവന്റസ് ഇപ്പോൾ പോഗ്ബക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. യുവന്റസുമായുള്ള ചർച്ചകൾ ഫലം കണ്ടില്ല എങ്കിൽ പോഗ്ബ പി എസ് ജിയിലേക്ക് പോകുന്നത് പരിഗണിക്കും. പോഗ്ബയെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി സമീപിച്ചു എങ്കിലും സിറ്റിയുടെ ഓഫർ പോഗ്ബ നിരസിച്ചതായി ഫബ്രിസിയോ റൊമാനോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.