ബാഴ്സലോണയിലേക്ക് വരാൻ ശമ്പളം കുറയ്ക്കാനും നെയ്മർ തയ്യാർ

- Advertisement -

ബാഴ്സലോണയിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്റെ വേതനം കുറക്കാനും നെയ്മർ തയ്യാറാകുന്നതായി സ്പാനിഷ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ പി എസ് ജിയിൽ സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വൻ തുക തന്നെ കുറവ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിലും ബാഴ്സലോണയിലേക്ക് വരാൻ തന്നെ ഉറച്ചിരിക്കുകയാണ് നെയ്മർ.

400000യൂറോ ആഴ്ചയിൽ സമ്പാദിക്കുന്ന വിധത്തിലാകും പുതിയ നെയ്മർ കരാർ. ഒരു സീസണിൽ 21 മില്യണാകും ബാഴ്സലോണയിലെ നെയ്മറിന്റെ സമ്പാദ്യം. ഇപ്പോൾ പി എസ് ജിയിൽ ഇത് 36 മില്യണാണ്‌. ഇത് മാത്രമല്ല ബാഴ്സലോണ ആരാധകരോട് പരസ്യമായി ക്ഷമ പറയാനും നെയ്മർ സമ്മതിച്ചതായി സ്പാനിഷ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

Advertisement