സൂപ്പർ കപ്പ് കളിക്കാൻ ഇല്ലെന്ന് ഐലീഗ് ക്ലബുകൾ!!

സൂപ്പർ കപ്പിന് വെറും മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ ഐലീഗ് ക്ലബുകൾ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. ഐലീഫിനെ എ ഐ എഫ് എഫ് ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ല പരിഗണിക്കുന്നത് എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ഏഴു ഐലീഗ് ക്ലബുകളാണ് സൂപ്പർ കപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത്. കേരള ക്ലബായ ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഏഴു ക്ലബുകൾ.

മിനേർവ പഞ്ചാബ് ഇതിനകം തന്നെ എ ഐ എഫ് എഫിന് തങ്ങൾ പിന്മാറിയതായി കത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ക്ലബുകളും ഇത് പോലെ പിന്മാറുമെന്ന് എ ഐ എഫ് എഫിനെ അറൊയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മിനേർവ ഉടമ രഞ്ജിത് ബജാജ് പറഞ്ഞു. റിയൽ കാശ്മീർ, ഷില്ലോങ്ങ് ലജോങ്, ചർച്ചിൽ എന്നീ ക്ലബുകൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ക്ലബുകളും ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ട്.

ഈ സീസണോടെ ഐലീഗിലെ രണ്ടാം ഡിവിഷനായി മാറ്റാൻ എ ഐ എഫ് എഫ് ഒരുങ്ങുന്ന എന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമായിരിക്കെ ആണ് ക്ലബുകളുടെ പ്രതിഷേധം. എ ഐ എഫ് എദ് ഉടൻ പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയില്ല എങ്കിൽ സൂപ്പർ കപ്പിന്റെ നടത്തിപ്പ് അവതാളത്തിലാകും.