അംഗീകാരമില്ലാത്ത സെവൻസിൽ കളിച്ചു, അൽ മദീന, സ്കൈ ബ്ലൂ താരങ്ങൾക്ക് എതിരെ നടപടി

- Advertisement -

സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ അംഗീകരമില്ലാത്ത സെവൻസിൽ കളിച്ചതിന് താരങ്ങൾക്കും ടീമിനും എതിരെ നടപടി. മേൽമുറി സെവൻസിൽ കളിച്ചതിന് സ്കൈ ബ്ലൂ എടപ്പാൾ, അൽ മദീന ചെർപ്പുളശ്ശേരി ടീമുകളിലെ താരങ്ങളാണ് നടപടി നേരിടുക.

എസ് എഫ് എ നിരോധിച്ച മേൽമുറി ലോക്കൽ 7ട കളിച്ച അൽ മദീന ചെർപ്പളശ്ശേരിയുടെ 2 കളിക്കാർക്കും സ്കൈ ബ്ലൂ എടപ്പാളിന്റെ 7 കളിക്കാർക്കും 5000 രൂപ വീതം ഫൈൻ ആണ് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നൽകിയാൽ മാത്രമെ ഇനി ഈ താരങ്ങൾക്ക് അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒതുക്കുങ്ങൽ സെവൻസിൽ നിന്നും സ്കൈ ബ്ലൂ എടപ്പാളിനെ പുറത്താക്കാനും തീരുമാനം ഉണ്ടായി.

Advertisement