സെവൻസിൽ ഇന്ന്

- Advertisement -

സെവൻസിൽ ഇന്ന് 7 മത്സരങ്ങൾ നടക്കും

ഇന്നത്തെ ഫിക്സ്ചറുകൾ;

മഞ്ചേരി;
ശാസ്താ തൃശ്ശൂർ vs ഹണ്ടേഴ്സ് കൂത്തുപറമ്പ്

ഒതുക്കുങ്ങൽ:
ജിംഖാന തൃശ്ശൂർ vs അൽ മിൻഹാൽ

കോളിക്കടവ്:
റോയൽ ട്രാവൽസ് കോഴിക്കോട് vs ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്

വളാഞ്ചേരി;
ലിൻഷ മണ്ണാർക്കാട് vs ഫിറ്റുവെൽ കോഴിക്കോട്

വെള്ളമുണ്ട;
ഫിഫാ മഞ്ചേരി vs എ വൈ സി ഉച്ചാരക്കടബ്

തെരട്ടമ്മൽ;
എ വൈ സി vs മെഡിഗാഡ് അരീക്കോട്

തുവ്വൂർ:
മത്സരമില്ല

പാലത്തിംഗൽ:
കെ ആർ എസ് കോഴിക്കോട് vs സബാൻ കോട്ടക്കൽ

മൊറയൂർ:
മത്സരമില്ല

കൊപ്പം:
മത്സരമില്ല

Advertisement