പൂങ്ങോട് സെവൻസിലും ഫിഫാ മഞ്ചേരിക്ക് വിജയം

അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസിൽ ഇന്ന് പൂങ്ങോട് ടൂർണമെന്റിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഫിഫ മഞ്ചേരിക്ക് വിജയം. ഇന്ന് എഫ് സി പെരിന്തൽമണ്ണയെ മറുപടിയില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് ആണ് ഫിഫ മഞ്ചേരി വിജയിച്ചത്. ഫിഫാ മഞ്ചേരിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസിലെ രണ്ടാം മത്സരമാണിത്. നേരത്തെ കാദറലി സെവൻസിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴും ഫിഫാ മഞ്ചേരി വിജയിച്ചിരുന്നു. ഈ വിജയം തുടരാൻ ആകും എന്നാകും ഫിഫാ മഞ്ചേരി വിശ്വസിക്കുന്നത്.

നാളെ പൂങ്ങോട് സെവൻസിൽ ലിൻഷാ മണ്ണാർക്കാട് സ്കൈ ബ്ലൂവിനെ നേരിടും.