സീരി എ ഫിക്സ്ചർ എത്തി, യുവന്റസ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സാമ്പ്ഡോറിയക്ക് എതിരെ

പുതിയ സീസൺ സീരി എ സീസണായുള്ള ഫിക്സ്ചറുകൾ എത്തി. സെപ്റ്റംബർ 19നും 20നും ആയാണ് ആദ്യ റൗണ്ടിലെ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. മെയ് 23 വരെ സീസൺ നീണ്ടു നിൽക്കും. ചാമ്പ്യന്മാരായ യുവന്റസിന്റെ ആദ്യ മത്സരം സാമ്പ്ഡോറിയക്ക് എതിരെയാണ്. ആദ്യ റൗണ്ടിലെ മികച്ച മത്സരം നടക്കുന്നത് ലാസിയോയും അറ്റലാന്റയും തമ്മിൽ ഉള്ളതാകും.

ഫിക്സ്ചർ സമ്പൂർണ്ണം;

Week 1

20/09/2020

Benevento-Inter

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Lazio-Atalanta

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Verona-Roma

 

Week 2

27/09/2020

Bologna-Parma

Cagliari-Lazio

Crotone-Milan

Inter-Fiorentina

Napoli-Genoa

Roma-Juventus

Sampdoria-Benevento

Spezia-Sassuolo

Torino-Atalanta

Verona-Udinese

 

Week 3

04/10/2020

Atalanta-Cagliari

Benevento-Bologna

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Torino

Juventus-Napoli

Lazio-Inter

Milan-Spezia

Parma-Verona

Sassuolo-Crotone

Udinese-Roma

 

Week 4

18/10/2020

Bologna-Sassuolo

Crotone-Juventus

Inter-Milan

Napoli-Atalanta

Roma-Benevento

Sampdoria-Lazio

Spezia-Fiorentina

Torino-Cagliari

Udinese-Parma

Verona-Genoa

 

Week 5

25/10/2020

Atalanta-Sampdoria

Benevento-Napoli

Cagliari-Crotone

Fiorentina-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Verona

Lazio-Bologna

Milan-Roma

Parma-Spezia

Sassuolo-Torino

 

Week 6

01/11/2020

Bologna-Cagliari

Crotone-Atalanta

Inter-Parma

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Genoa

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

Udinese-Milan

Verona-Benevento

 

Week 7

08/11/2020

Atalanta-Inter

Benevento-Spezia

Bologna-Napoli

Cagliari-Sampdoria

Genoa-Roma

Lazio-Juventus

Milan-Verona

Parma-Fiorentina

Sassuolo-Udinese

Torino-Crotone

Week 8

22/11/2020

Crotone-Lazio

Fiorentina-Benevento

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Milan

Roma-Parma

Sampdoria-Bologna

Spezia-Atalanta

Udinese-Genoa

Verona-Sassuolo

 

Week 9

29/11/2020

Atalanta-Verona

Benevento-Juventus

Bologna-Crotone

Cagliari-Spezia

Genoa-Parma

Lazio-Udinese

Milan-Fiorentina

Napoli-Roma

Sassuolo-Inter

Torino-Sampdoria

Week 11

13/12/2020

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Inter

Crotone-Spezia

Genoa-Juventus

Lazio-Verona

Milan-Parma

Napoli-Sampdoria

Sassuolo-Benevento

Torino-Udinese

 

Week 12

16/12/2020

Benevento-Lazio

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Atalanta

Parma-Cagliari

Roma-Torino

Spezia-Bologna

Udinese-Crotone

Verona-Sampdoria

Week 13

20/12/2020

Atalanta-Roma

Benevento-Genoa

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Verona

Inter-Spezia

Lazio-Napoli

Parma-Juventus

Sampdoria-Crotone

Sassuolo-Milan

Torino-Bologna

 

Week 14

23/12/2020

Bologna-Atalanta

Crotone-Parma

Juventus-Fiorentina

Milan-Lazio

Napoli-Torino

Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Genoa

Udinese-Benevento

Verona-Inter

 

Week 15

03/01/2021

Atalanta-Sassuolo

Benevento-Milan

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Inter-Crotone

Juventus-Udinese

Parma-Torino

Roma-Sampdoria

Spezia-Verona

Week 16

06/01/2021

Atalanta-Parma

Bologna-Udinese

Cagliari-Benevento

Crotone-Roma

Lazio-Fiorentina

Milan-Juventus

Napoli-Spezia

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Genoa

Torino-Verona

 

Week 17

10/01/2021

Benevento-Atalanta

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Lazio

Roma-Inter

Spezia-Sampdoria

Udinese-Napoli

Verona-Crotone

 

Week 18

17/01/2021

Atalanta-Genoa

Bologna-Verona

Cagliari-Milan

Crotone-Benevento

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Napoli-Fiorentina

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Parma

Torino-Spezia

 

Week 19

24/01/2021

Benevento-Torino

Fiorentina-Crotone

Genoa-Cagliari

Juventus-Bologna

Lazio-Sassuolo

Milan-Atalanta

Parma-Sampdoria

Roma-Spezia

Udinese-Inter

Verona-Napoli

 

Week 20

31/01/2021

Atalanta-Lazio

Bologna-Milan

Cagliari-Sassuolo

Crotone-Genoa

Inter-Benevento

Napoli-Parma

Roma-Verona

Sampdoria-Juventus

Spezia-Udinese

Torino-Fiorentina

 

Week 21

07/02/2021

Atalanta-Torino

Benevento-Sampdoria

Fiorentina-Inter

Genoa-Napoli

Juventus-Roma

Lazio-Cagliari

Milan-Crotone

Parma-Bologna

Sassuolo-Spezia

Udinese-Verona

 

Week 22

14/02/2021

Bologna-Benevento

Cagliari-Atalanta

Crotone-Sassuolo

Inter-Lazio

Napoli-Juventus

Roma-Udinese

Sampdoria-Fiorentina

Spezia-Milan

Torino-Genoa

Verona-Parma

 

Week 23

21/02/2021

Atalanta-Napoli

Benevento-Roma

Cagliari-Torino

Fiorentina-Spezia

Genoa-Verona

Juventus-Crotone

Lazio-Sampdoria

Milan-Inter

Parma-Udinese

Sassuolo-Bologna

 

Week 24

28/02/2021

Bologna-Lazio

Crotone-Cagliari

Inter-Genoa

Napoli-Benevento

Roma-Milan

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Parma

Torino-Sassuolo

Udinese-Fiorentina

Verona-Juventus

 

Week 25

03/03/2021

Atalanta-Crotone

Benevento-Verona

Cagliari-Bologna

Fiorentina-Roma

Genoa-Sampdoria

Juventus-Spezia

Lazio-Torino

Milan-Udinese

Parma-Inter

Sassuolo-Napoli

 

Week 26

07/03/2021

Crotone-Torino

Fiorentina-Parma

Inter-Atalanta

Juventus-Lazio

Napoli-Bologna

Roma-Genoa

Sampdoria-Cagliari

Spezia-Benevento

Udinese-Sassuolo

Verona-Milan

 

Week 27

14/03/2021

Atalanta-Spezia

Bologna-Sampdoria

Benevento-Fiorentina

Cagliari-Juventus

Genoa-Udinese

Lazio-Crotone

Milan-Napoli

Parma-Roma

Sassuolo-Verona

Torino-Inter

 

Week 28

21/02/2021

Crotone-Bologna

Fiorentina-Milan

Inter-Sassuolo

Juventus-Benevento

Parma-Genoa

Roma-Napoli

Sampdoria-Torino

Spezia-Cagliari

Udinese-Lazio

Verona-Atalanta

 

Week 29

04/04/2021

Atalanta-Udinese

Benevento-Parma

Bologna-Inter

Cagliari-Verona

Genoa-Fiorentina

Lazio-Spezia

Milan-Sampdoria

Napoli-Crotone

Sassuolo-Roma

Torino-Juventus

 

Week 30

11/04/2021

Benevento-Sassuolo

Fiorentina-Atalanta

Inter-Cagliari

Juventus-Genoa

Parma-Milan

Roma-Bologna

Sampdoria-Napoli

Spezia-Crotone

Udinese-Torino

Verona-Lazio

 

Week 31

18/04/2021

Atalanta-Juventus

Bologna-Spezia

Cagliari-Parma

Crotone-Udinese

Lazio-Benevento

Milan-Genoa

Napoli-Inter

Sampdoria-Verona

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Roma

 

Week 32

21/04/2021

Bologna-Torino

Crotone-Sampdoria

Genoa-Benevento

Juventus-Parma

Milan-Sassuolo

Napoli-Lazio

Roma-Atalanta

Spezia-Inter

Udinese-Cagliari

Verona-Fiorentina

 

Week 33

25/04/2021

Atalanta-Bologna

Benevento-Udinese

Cagliari-Roma

Fiorentina-Juventus

Genoa-Spezia

Inter-Verona

Lazio-Milan

Parma-Crotone

Sassuolo-Sampdoria

Torino-Napoli

 

Week 34

02/05/2021

Bologna-Fiorentina

Crotone-Inter

Lazio-Genoa

Milan-Benevento

Napoli-Cagliari

Sampdoria-Roma

Sassuolo-Atalanta

Torino-Parma

Udinese-Juventus

Verona-Spezia

 

Week 35

09/05/2021

Benevento-Cagliari

Fiorentina-Lazio

Genoa-Sassuolo

Inter-Sampdoria

Juventus-Milan

Parma-Atalanta

Roma-Crotone

Spezia-Napoli

Udinese-Bologna

Verona-Torino

 

Week 36

12/05/2021

Atalanta-Benevento

Bologna-Genoa

Cagliari-Fiorentina

Crotone-Verona

Inter-Roma

Lazio-Parma

Napoli-Udinese

Sampdoria-Spezia

Sassuolo-Juventus

Torino-Milan

 

Week 37

16/05/2021

Benevento-Crotone

Fiorentina-Napoli

Genoa-Atalanta

Juventus-Inter

Milan-Cagliari

Parma-Sassuolo

Roma-Lazio

Spezia-Torino

Udinese-Sampdoria

Verona-Bologna

 

Week 38

23/05/2021

Atalanta-Milan

Bologna-Juventus

Cagliari-Genoa

Crotone-Fiorentina

Inter-Udinese

Napoli-Verona

Sampdoria-Parma

Sassuolo-Lazio

Spezia-Roma

Torino-Benevento

Comments are closed.