നാപോളി ആരാധകർക്ക് യുവന്റസിൽ കളി കാണാം

- Advertisement -

സീരി എയിൽ യുവന്റസ് – നാപോളി മത്സരം ഗ്രൗണ്ടിലും സ്റ്റാൻഡ്‌സിലും ആവേശകരമാണ്. തുടർച്ചയായ ആരാധകരുടെ ആക്രമണ പരമ്പരകൾ തുടർന്ന് സാധാരണയായി യുവന്റസ് – നാപോളി മത്സരത്തിൽ എവേ ഫാൻസിനെ അനുവദിക്കാറില്ല. യുവന്റസിന്റെ ഹോം മാച്ചിൽ നാപോളി ആരാധകരും നാപോളിയുടെ ഹോം മാച്ചിൽ യുവന്റസ് ആരാധകരും ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നാപോളി ആരാധകർക്ക് യുവന്റസിന്റെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇരുന്നു കളി കാണാം.

സാൻ പോളോയിൽ യുവന്റസ് ആരാധകരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഈ സീസണിൽ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെ സമയം കംപാനിയയിൽ നിന്നുള്ള നാപോളി ആരാധകരെ ടൂറിനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയില്ല. സപ്പോർട്ടേഴ്‌സ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി കംപാനിയയിലെ നഖ്‌അപ്പോളി ആരാധകർക്ക് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

കൂടുതൽ കായിക വാർത്തകൾക്ക് : www.facebook.com/FanportOfficial

Advertisement