ഇന്റർ മിലാൻ പുതിയ എവേ ജേഴ്സി പുറത്തിറക്കി

ഇന്റർ മിലാൻ പുതിയ സീസണായുള്ള എവേ കിറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഇളം നീല നിറത്തിലുള്ള ജേഴ്സി ആണ് ഇന്റർ മിലാൻ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രമുഖ സ്പോർട്സ് വിയർ ബ്രാൻഡായ നൈക് ആണ് ഇന്ററിന്റെ ജേഴ്സി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കടും നീല നിറത്തിൽ ഉള്ള സ്ട്രൈപ്സും ഉൾപ്പെടുന്ന ഹോം ജേഴ്സി നേരത്തെ ഇന്റർ മിലാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. നൈകിന്റെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ രണ്ടു ജേഴ്സിയും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. സീസണായി ഗംഭീരമായി ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്റർ മിലാൻ. സീരി എ കിരീടം തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

20220811 16044520220811 16044820220811 16045620220811 16050120220811 16050520220811 16051516 9 Away Kit

Story Highlight: Inter Milan unveils its new away shirt for the season.