മലയാളി താരങ്ങൾ തിളങ്ങി, ഗുജ്റാത്തിനെ ഗോളിൽ മുക്കി സർവീസസ് തുടങ്ങി

Credit: FootballCounter
- Advertisement -

സന്തോഷ് ട്രോഫി യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ സർവീസസിന് വൻ വിജയത്തോടെ തുടക്കം. ഇന്ന് ഗുജ്റാത്തിനെ നേരിട്ട സർവീസസ് ഏഴ് ഗോളുകളാണ് അടിച്ചു കൂട്ടിയത്. ഒന്നിനെതിരെ ഏഴു ഗോളുകളുടെ വിജയവും സ്വന്തമാക്കി. എട്ട് മലയാളികളാണ് ഇത്തവണ സർവീസസിന്റെ സന്തോഷ് ട്രോഫി ടീമിൽ ഉള്ളത്. ഇന്ന് പിറന്ന ഏഴു ഗോളുകളിൽ നാലു മലയാളി താരങ്ങൾ ആണ് സ്കോർ ചെയ്തത്.

മലയാളി താരങ്ങളായ ഇനായതും, ശ്രേയസും ഇന്ന് ഇരട്ടഗോളുകൾ നേടി. 17, 23 മിനുട്ടുകളിൽ ആയിരുന്നു ഇനായതിന്റെ ഗോളുകൾ. രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് ശ്രേയസിന്റെ ഗോളുകൾ പിറന്നത്. ഇവരെ കൂടാതെ ലാലംകിമയും ഇന്ന് ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടി. നോവിൻ ഗുരുങ് ആണ് സർവീസസിന്റെ മറ്റൊരു സ്കോറർ.

Advertisement