യുവ സ്ട്രൈക്കർ സ്കാർലെറ്റിന് സ്പർസിൽ പുതിയ കരാർ

C4416407536f46509da722d208a4f313627e2d33

സ്പർസിന്റെ യുവ ഫോർവേഡ് ഡെയ്ൻ സ്കാർലറ്റ് ക്ലബ്ബുമായി 2026 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കരാർ ഒപ്പിട്ടു. 18-കാരനായ ഫോർവേഡ് ഈ സീസണിൽ സ്പർസിനായി ഏഴ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിരുന്നു‌. ഇംഗ്ലീഷ് അണ്ടർ 19 ടീമിന്റെ പ്രധാന ഭാഗവുമാണ് സ്കാർലെറ്റ്. ഇംഗ്ലണ്ട് അണ്ടർ 19 യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ഡെയ്നിന്റെ ഗോളുകൾ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു.