സ്റ്റോൺസും വാൽക്കറും പരിക്ക് മാറി എത്തി

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് സീസൺ നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വലിയ ആശ്വാസ വാർത്തയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്‌ക്കെതിരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ ഈ സീസണിലെ അവസാന പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ഡിഫൻഡർമാരായ ജോൺ സ്റ്റോൺസും കെയ്ൽ വാക്കറും ഉണ്ടാകും. കിരീടം ഉറപ്പിക്കാൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് അവസാന മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സ്റ്റോൺസും വാൽക്കറും ഇനി ഈ സീസണിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ കളിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇരുവരും പരിശീലനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും കളിക്കുമോ എന്നത് അടുത്ത ട്രെയിനിങ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് മാത്രമെ തീരുമാനിക്കു എന്നും പെപ് പറഞ്ഞു.