ചെൽസിയിൽ തുടരാൻ ആണ് താല്പര്യം എന്ന് തിയാഗോ സിൽവ

Newsroom

20230202 110341

ബ്രസീലിയൻ സെന്റർ ബാക്ക് തിയാഗോ സിൽവയുടെ കരാർ ചെൽസി ഉടൻ പുതുക്കും. കരാർ നീട്ടാനുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ് എന്നും ചെൽസിയിൽ തുടരാൻ ആണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നും തിയാഗോ സിൽവ പറഞ്ഞു. ക്ലബിന്റെ റീബിൽഡിൽ താനും ഒപ്പം വേണമെന്ന് ക്ലബ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും തിയാഗോ സിൽവ പറഞ്ഞു.

താരം ഒരു വർഷത്തേക്ക് കരാർ പുതുക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഈ സീസൺ അവസാനം വരെയുള്ള കരാർ ആണ് ഇപ്പോൾ തിയാഗോ സിൽവക്ക് ചെൽസിയിൽ ഉള്ളത്. 2020ലെ സമ്മറിൽ ആയിരുന്നു സിൽവ പി എസ് ജി വിട്ട് ചെൽസിയിൽ എത്തിയത്. അന്ന് മുതൽ ചെൽസി ഡിഫൻസിലെ പ്രധാനിയാണ് തിയാഗോ സിൽവ. 38ആം വയസ്സിലും ലോക നിലവാരത്തിലാണ് ബ്രസീലിയൻ താരം കളിക്കുന്നത്.