റഫീഞ്ഞക്കായി വീണ്ടും ബാഴ്‌സലോണ, താരത്തിന്റെ ഏജന്റുമായി ചർച്ച നടത്തി

ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് താരം റഫീഞ്ഞക്കായി ബാഴ്‌സലോണ വീണ്ടും രംഗത്ത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് താരത്തിനായുള്ള ചെൽസിയുടെ ഓഫർ അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷവും താരത്തെ സ്വന്തമാക്കാനാണ് ബാഴ്‌സലോണയുടെ ശ്രമം. താരത്തിന്റെ ഏജന്റായ ഡെക്കോയും ബാഴ്‌സലോണയും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ചകൾ നടത്തി.

ലീഡ്സ് യൂണൈറ്റഡുമായി ചെൽസി ട്രാൻസ്ഫർ തുകയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയെങ്കിലും താരവുമായി വ്യക്തിഗത കരാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. തുടർന്നാണ് താരത്തിന്റെ ഏജന്റും ബാഴ്‌സലോണയും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ തന്നെ റഫീഞ്ഞയും ബാഴ്‌സലോണയും വ്യക്തിഗത കരാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ ബാഴ്‌സലോണയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ വലിയ തുക നൽകി താരത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ അവർക്കായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 55 മില്യൺ പൗണ്ടിന്റെ ചെൽസിയുടെ ഓഫർ ആണ് ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് അംഗീകരിച്ചത്. നേരത്തെ താരത്തെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ആഴ്സണലിന്റെ ഓഫർ ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് നിരസിച്ചിരുന്നു.