വാട്ഫോർഡിന്റെ ബ്രസീലിയൻ താരം ജാവോ പെഡ്രോയെ സ്വന്തമാക്കി ന്യൂകാസ്റ്റിൽ യുണൈറ്റഡ് | Report

ബ്രസീലിയൻ താരത്തിന് ആയി 30 മില്യൺ മുടക്കി ന്യൂകാസ്റ്റിൽ യുണൈറ്റഡ്.

ബ്രസീലിയൻ താരത്തിന് ആയി 30 മില്യൺ മുടക്കി ന്യൂകാസ്റ്റിൽ യുണൈറ്റഡ്.

ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ക്ലബ് വാട്ഫോർഡിൽ നിന്നു ബ്രസീലിയൻ ജാവോ പെഡ്രോയെ ടീമിൽ എത്തിച്ചു ന്യൂകാസ്റ്റിൽ യുണൈറ്റഡ്. മുമ്പ് രണ്ടു തവണ ന്യൂകാസ്റ്റിൽ മുന്നോട്ട് വച്ച കരാർ നിരസിച്ച വാട്ഫോർഡ് ഏതാണ്ട് 25 +5 മില്യൺ പൗണ്ടിന്റെ കരാർ സ്വീകരിക്കുക ആയിരുന്നു. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ന്യൂകാസ്റ്റിലിനു മികച്ച മുതൽക്കൂട്ട് ആവും താരം.

ന്യൂകാസ്റ്റിൽ യുണൈറ്റഡ്

2028 വരെ ന്യൂകാസ്റ്റിൽ യുണൈറ്റഡും ആയി ബ്രസീലിയൻ താരം കരാറിൽ ഒപ്പിടും. വാട്ഫോർഡിൽ തിളങ്ങിയ ജാവോ പെഡ്രോ മികച്ച ഭാവിയുള്ള താരമായി ആണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. നേരത്തെ വാട്ഫോർഡ് താരത്തെ ഒരു കാരണവശാലും വിൽക്കില്ല എന്ന സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഒടുവിൽ അവർ താരത്തെ വിൽക്കാൻ തയ്യാറാവുക ആയിരുന്നു.

Comments are closed.