ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ ന്യൂകാസിൽ, പരിശീലകനെ വിശ്വസിച്ച് ദീർഘകാല കരാർ

സെന്റ് ജെയിംസ് പാർക്കിൽ മുഖ്യ പരിശീലകനായി എഡ്ഡി ഹോവ് തുടരും. ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡിൽ എഡ്ഡി ഒരു പുതിയ ദീർഘകാല കരാർ ഒപ്പിട്ടതായി ക്ലബ് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പുതിയ ഉടമകൾ ന്യൂകാസിൽ ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെ 2021 നവംബറിൽ ആയിരുന്നു എഡി ഹോവിനെ ന്യൂകാസിൽ പരിശീലകനായി എത്തിച്ചത്. അന്ന് റിലഗേഷൻ ഭീഷണിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ന്യൂകാസിലിനെ അവിടെ നിന്ന് ബഹുദൂരം മുന്നിലേക്ക് നയിക്കാൻ മുൻ ബോണ്മത് പരിശീലകനായി.

2021/22 സീസണ ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡിനെ 11-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. 2022 ഫെബ്രുവരിയിലെ അപരാജിത കുതിപ്പ് ഹോവ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ മികച്ച മാനേജരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ കാരണമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വലിയ സൈനിംഗുകൾ കൂടെ നടത്തിയ ന്യൂകാസിൽ ഇനി യൂറോപ്യൻ യോഗ്യത ആകും പുതിയ സീസണിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Story Highlight: Newcastle head coach Eddie Howe signs a new long-term deal at the club.