നോർത്ത് ലണ്ടൻ ഡർബിയിൽ റെക്കോർഡ് ഇട്ട് ഹാരി കെയ്ൻ

പ്രീമിയർ ലീഗിലെ നോർത്ത് ലണ്ടൻ ഡർബിയിൽ റെക്കോർഡ് ഇട്ട് സ്പർസ്‌ താരം ഹാരി കെയ്ൻ. പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ആഴ്‌സണൽ – ടോട്ടൻഹാം ഹോട്സ്പർ മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമായിരിക്കുകയാണ് ഹാരി കെയ്ൻ. ഇന്ന് നടന്ന ഡർബിയിൽ ഹാരി കെയ്ൻ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ഗോൾ നേടിയതോടെയാണ് കെയ്ൻ ഈ നേട്ടത്തിൽ എത്തിയത്.

നിലവിൽ ഹാരി കെയ്ൻ ഒൻപത് ഗോളുകൾ ആണ് നേടിയിട്ടുള്ളത്, എട്ടു ഗോളുകൾ നേടിയ മുൻ ആഴ്‌സണൽ താരം ഇമ്മാനുവൽ അഡബയോറിനെ ആണ് കെയ്ൻ മറികടന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാ കോമ്പറ്റിഷനുകളും കണക്കിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അഡബയോർ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ ഉള്ളത്, പത്ത് ഗോളുകൾ ആണ് അഡബയോർ നോർത്ത് ലണ്ടൻ ഡർബികളിൽ നേടിയിട്ടുള്ളത്.