ഗാർസിയക്ക് വാട്ട്ഫോഡിൽ പുത്തൻ കരാർ

- Advertisement -

സീസണിൽ മികച്ച തുടക്കത്തിന് പിന്നാലെ പരിശീലകൻ ഹാവി ഗാർസിയക്ക് വാട്ട്ഫോർഡ് പുതിയ കരാർ നൽകി. പുതിയ കരാർ പ്രകാരം 2023 വരെ അദ്ദേഹം ക്ലബ്ബ് പരിശീലകനായി തുടരും. ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് ഗാർസിയ ക്ലബ്ബിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത്.

ഈ സീസണിൽ മികച്ച തുടക്കമാണ് ഗാർസിയക്ക് കീഴിൽ വാട്ട്ഫോർഡ് നേടിയത്. നിലവിൽ 20 പോയിന്റുമായി ലീഗിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് വാട്ട്ഫോർഡ്. നേരത്തെ സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബ് മലാഗ, റഷ്യൻ ക്ലബ്ബ് റൂബിൻ കസാൻ, ഒസാസുന ടീമുകളേയും ഗാർസിയ പരിശീലിപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Advertisement