പിക്ക്ഫോർഡിന്റെ പരിക്ക്, എവർട്ടൺ ഒരു പുതിയ ഗോൾ കീപ്പറെ ടീമിൽ എത്തിച്ചു

20220914 004633

ജോർദാൻ പിക്‌ഫോർഡിന് പരിക്കേറ്റതിനാൽ ഗോൾ കീപ്പിങ് ഡിപാർട്മെന്റിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായി എവർട്ടൺ ഒരു പുതിയ സൈനിംഗ് നടത്തി. മുൻ ലെസ്റ്റർ ഗോൾകീപ്പർ എൽഡിൻ ജാകുപോവിച്ചിനെ ആണ് എവർട്ടൺ ടീമിലെത്തിച്ചത്.

37-കാരൻ ഗുഡിസൺ പാർക്കിൽ ഒരു ഹ്രസ്വകാല കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു. ജാകുപോവിച് ഫ്രീ എജന്റ് ആയിരുന്നു. അസ്മിർ ബെഗോവിച്ചിന് പിറകിൽ രണ്ടാം ഗോൾ കീപ്പർ ആയാകും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുക. പിക്ക്ഫോർഡ് മാത്രമല്ല പരിക്കേറ്റ മൂന്നാം ഗോൾകീപ്പർ ആൻഡി ലോനെർഗനും പുറത്തായതാണ് എവർട്ടൺ ഒരു സൈനിങ് നടത്താൻ കാരണം.