ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നം, ആഴ്‌സണൽ ലീഡ്സ് മത്സരം താൽക്കാലികമായി നിർത്തി വച്ചു

ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ആഴ്‌സണൽ, ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് മത്സരം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം നിർത്തി വച്ചു. മത്സരം തുടങ്ങി അൽപ്പ സമയത്തിനുള്ളിൽ മത്സരം നിർത്തി വക്കുക ആയിരുന്നു.

വാർ, ഗോൾ ലൈൻ ടെക്‌നോളജി എന്നിവയും ആയുള്ള ബന്ധം റഫറിമാർക്ക് നഷ്ടമായതിനെ തുടർന്ന് മത്സരം നിർത്തി. തുടർന്ന് റഫറിമാർ കാര്യങ്ങൾ പരിശീലകർക്ക് വിശദീകരിച്ചു നൽകുകയും ഒമ്പത് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം താരങ്ങളോട് ടീം റൂമിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ആയിരുന്നു.