അലി സ്പർസ് കരാർ പുതുക്കി

- Advertisement -

സ്പർസ് താരം ഡലെ അലി ക്ലബ്ബ്മായുള്ള കരാർ പുതുക്കി. പുതിയ കരാർ പ്രകാരം താരം 2024 വരെ സ്പർസിൽ തുടരും. ഹാരി കെയ്‌നിന് ശേഷം അലിയും കരാർ പുതുക്കിയത് സ്പർസ് പരിശീലകൻ പോചറ്റിനൊക് ആശ്വാസമാകും.

2015 ൽ എം കെ ഡോണ്സിൽ നിന്നാണ് താരം സ്പർസിൽ എത്തുന്നത്. 22 വയസുകാരനായ താരം മധ്യനിര താരമാണ്. സ്പർസിനായി 153 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരം ക്ലബ്ബിനായി 48 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

Advertisement