ഇറ്റാലിയൻ താരത്തെ സ്വന്തമാക്കി മാർസെ

ഇറ്റാലിയൻ സ്ട്രൈക്കർ മരിയോ ബലോട്ടെല്ലി ആറു മാസത്തെ കരാറിൽ മാർസയിൽ ചേർന്നു. ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് തന്നെയായ നീസിൽ നിന്നുമാണ് ബലോട്ടെല്ലി മാർസെയിൽ എത്തിയത്. ബലോട്ടെല്ലി മാർസയിൽ ചേർന്ന കാര്യം ക്ലബ് സ്ഥിരികരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നീസ് ബലോട്ടെല്ലിയുമായുള്ള കരാർ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

ബലോട്ടെല്ലി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മത്സരങ്ങളിലും നീസിനായി കളിച്ചിട്ടില്ല. നീസ് മാനേജർ പാട്രിക് വീയേരയുടെ ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ചപ്പോൾ ബലോട്ടെല്ലിയോട് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ബലോട്ടെല്ലി ടീം വിടാൻ തീരുമനിച്ചത്.