ഗോളടിച്ചു കൂട്ടി റയൽ മാഡ്രിഡ് വിജയം!!

ലാലിഗയിൽ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും റയൽ മാഡ്രിഡ് ക്ലബിന് വൻ വിജയം. ഇന്ന് എവേ മത്സരത്തിൽ സെൽറ്റ വിഗോയെ ഒന്നിനെതിരെ നാലു ഗോളുകളുടെ വലിയ വിജയം തന്നെ റയൽ നേടി. മത്സരം ആരംഭിച്ച് 14ആം മിനുട്ടിൽ തന്നെ റയൽ മാഡ്രിഡ് ഇന്ന് ലീഡ് എടുത്തു. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയ പെനാൾട്ടി ബെൻസീമ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചു. ഏതാനും മിനുറ്റുകൾക്ക് അകം സെൽറ്റയ്ക്കും ഒരു പെനാൾട്ടി ലഭിച്ചു.

റയൽ മാഡ്രിഡ്

23ആം മിനുട്ടിൽ ഹാൻഡ് ബോളിന് കിട്ടിയ പെനാൾട്ടി ബെൻസീമ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചു. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് നാലു മിനുട്ട് മുമ്പ് മോഡ്രിചിന്റെ ഒരു ലോകോത്തര സ്ട്രൈക്ക് റയലിന് ലീഡ് നൽകി.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ റയൽ ഗോളടി തുടർന്നു. 56ആം മിനുട്ടിൽ മോഡ്രിചിന്റെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്ന് വിനീഷ്യസ് റയലിന്റെ മൂന്നാം ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തു‌. ഇതിനു ശേഷം 66ആം മിനുട്ടിൽ വാല്വെർദയുടെ ഗോളിലൂടെ റയൽ 4-1ന് മുന്നിൽ എത്തി.