പികെയുടെ ക്ലബിലെ താരങ്ങളുടെ ശമ്പളം 45 ശതമാനം കുറച്ചു

- Advertisement -

പികെയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ക്ലബായ എഫ് സി അൻഡോറ ക്ലബിലെ താരങ്ങളുടെ ശമ്പളം പകുതിയോളം വെട്ടികുറച്ചു. കൊറോണ കാരണം ക്ലബ് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ആയതാണ് ക്ലബിലെ താരങ്ങളുടെ ശമ്പളം കുറക്കുന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ശമ്പളത്തിന്റെ 45% ആകും ഒരോ താരവും ത്യജിക്കേണ്ടി വരിക.

പികെയാണ് ഈ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. പികെ അടക്കമുള്ള ബാഴ്സലോണ താരങ്ങൾ അവരുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ 72 ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പികെ 2018ലാണ് സെഗുണ്ട ബി ക്ലബായ അൻഡോറ എഫ് സിയെ വാങ്ങിയത്.

Advertisement