“മെസ്സിയുടെ അത്ഭുതങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രം കളിക്കുന്ന ടീമായി ബാഴ്സ മാറി”

- Advertisement -

ബാഴ്സലോണയെ ഒരു ടീമായി ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് മുൻ ആഴ്സണൽ പരിശീലകൻ ആഴ്സൻ വെങ്ങർ. ഇന്നലെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ സ്ലാവിയക്ക് എതിരെ നടത്തിയ പ്രകടനത്തെ വിലയിരുത്തി കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വെങ്ങർ. ബാഴ്സലോണ എപ്പോഴും ഒരു മികച്ച ടീമായാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ ബാഴ്സലോണയെ കളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് വെങ്ങർ പറഞ്ഞു. ടീനായി കളിക്കുക എന്ന കരുത്ത് ബാഴ്സക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടും വെങ്ങർ പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെ മെസ്സി എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം കാണിക്കും എന്ന് കരുതി കാത്തിരിക്കുന്ന ബാഴ്സലോണയെ ആണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. കളി കാണുന്നവരും മെസ്സിക്ക് എപ്പോൾ പന്ത് കിട്ടും മെസ്സി എപ്പോൾ അത്ഭുതം കാണിക്കും എന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് വെങ്ങർ പറഞ്ഞു. ഗ്രീസ്മൻ, ഡെംബലെ എന്നിവരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നന്നായി കളിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത് വാല്വെർഡെയുടെ ടാക്ടിക്സിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്നാണ് ബാഴ്സലോണ ആരാധകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

Advertisement