ഒഡീഷ എഫ് സി പുതിയ സീസണായുള്ള കിറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു

ഐ എസ് എൽ ക്ലബായ ഒഡീഷ എഫ് സി പുതിയ സീസണായുള്ള കിറ്റുകൾ ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു. ഹോം, എവേ, തേർഡ് കിറ്റുകൾ ആണ് ഒഡീഷ ഇന്ന് പുറത്തിറക്കിയത്‌. TRAK ONLY എന്ന സ്പോർട്സ് വിയർ കമ്പനി ആണ് പുതിയ സീസണായുള്ള കിറ്റ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്‌. ഇന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആണ് ഒഡീഷ കിറ്റ് ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ എത്തിച്ചത്. ഒഡീഷയുടെ വനിതാ ടീമും പുരുഷ ടീമിൽ ഈ ജേഴ്സികളിൽ ആകും പുതിയ സീസണിൽ ഇറങ്ങുക.

20220812 22032320220812 22032120220812 22031920220812 220317

Stpry Highlight: Odisha FC released their kits for 2022/23 season