നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിന് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പുതിയ പരിശീലകൻ

ഇസ്രായേൽ പരിശീലകനായ മാർകോ ബാൽബുൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ പരിശീലകനായി എത്തി. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ന് ഈ നീക്കം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ പരിശീലകൻ രണ്ട് വർഷത്തോളം നീണ്ട കരാർ ആണ് ക്ലബിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.

ഇസ്രായേലിലും സെർബിയയിലും മുമ്പ് പരിശീലക വേഷത്തിൽ മാർകോ ബാൽബുൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ അണ്ടർ 21 ദേശീയ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായും മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ ഡിവിഷനിൽ 150ൽ അധികം മത്സരങ്ങൾ അദ്ദേഹം പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേലിൽ അഞ്ച് ലീഗ് കിരീടങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള പരിശീലകൻ ആണ് ബാൽബുൽ.

Story Highlight: Northeast United have announced the appointment of Israeli coach Marco Balbul.

#NEUFC #ISL #IFTWC #Transfers #IndianFootball