മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്, ഒഡീഷക്ക് എതിരായ ലൈനപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, വിജയം വേണം

Picsart 22 10 23 18 34 57 338

ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് സീസണിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ലൈനപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എ ടി കെ മോഹൻ ബഗാനെതിരായ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെയാണ് ഇവാൻ ഇന്ന് ടീമിനെ ഇറക്കുന്നത്.

ഗിൽ ഇന്നും ഒന്നാം നമ്പറായി വലക്കു മുന്നിൽ ഇറങ്ങുന്നു. ഖാബ്രയും ജെസ്സ്ലും വിങ് ബാക്കുകളായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലെസ്കോവിചിന് ഹോർമി ആണ് ഡിഫൻസിൽ കൂട്ടാകുന്നത്.
മധ്യനിരയിൽ പൂട്ടിയ ജീക്സൺ കൂട്ടുകെട്ട് തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്‌. ഒപ്പം ഇവാനും ഉണ്ട്. അറ്റാക്കിൽ സഹലും ലൂണയും ദിമിത്രിയോസും ഇറങ്ങുന്നു.

കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 183415

ടീം: ഗിൽ, ഖാബ്ര, ഹോർമിപാം, ലെസ്കോവിച്, ജെസ്സൽ, ജീക്സൺ, പൂട്ടിയ, ഇവാൻ, സഹൽ, ലൂണ, ഡിമിത്രിയോസ്