ഐ എസ് എല്ലിൽ പുതിയ ടീമിന് ക്ഷണം!!

- Advertisement -

ഐ എസ് എല്ലിലേക്ക് പുതിയ ടീമിനെ ക്ഷണിച്ച് എഫ് എസ് ഡി എൽ രംഗത്ത്. താല്പര്യമുള്ള ടീമുകൾക്ക് ബിഡ് സമർപ്പിക്കാം. ഒരു ടീമിന് മാത്രം നേരിട്ട് പ്രവേശനം നൽകാൻ ആണ് ഐ എസ് എൽ അധികൃതർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡെൽഹി, ലുധിയാന, കൊൽക്കത്ത, അഹമ്മദാബാദ്, സിലിഗുരി, ഭോപ്പാൽ എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടീമുകൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 14 ആണ്.

പുതിയ ടീമിനെ ക്ഷണിച്ചു എങ്കിലും ഇത് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ ഐ എസ് എല്ലിൽ എത്തിക്കാൻ ഉള്ള ഔദ്യോഗിക നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പുതിയ സ്പോൺസറെ ലഭിച്ച ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഉടൻ ഐ എസ് എല്ലിൽ എത്തും എന്ന് വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ മാത്രമാകും ബിഡ് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റ ഐ എസ് എൽ പ്രവേശനം ഐ എസ് എൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും. ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ കൂടെ എത്തിയാൽ ഐ എസ് എല്ലിൽ 11 ടീമുകൾ ആകും.

Advertisement