പാകിസ്ഥാനെ ഫിഫ വീണ്ടും വിലക്കിയേക്കും

- Advertisement -

പാകിസ്ഥാൻ ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി. നീണ്ട കാലത്തെ വിലക്കിന് ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബാളിലേക് തിരിച്ചെത്തിയ പാകിസ്ഥാനെ ഫിഫ വീണ്ടും വിലക്കിയേക്കും. പാകിസ്താനിലെ ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടലുകൾ ആണ് ഫിഫയെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പാകിസ്ഥാൻ ഫുട്ബാൾ ഫെഡറേഷനിലേക് നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ആണ് നടക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഇത് ഫിഫ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷനുകളിലേക്ക് നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാഹ്യ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവരുതെന്ന് ഫിഫ നിശ്കർശിക്കുന്നുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവരുതെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഫുട്ബാൾ ഫെഡറേഷനെ ഫിഫ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫിഫ 2015ൽ പാകിസ്ഥാനെ വിലക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ആണ് പാകിസ്ഥാന് മേലുള്ള വിലക്ക് ഫിഫ നീക്കിയതും പാകിസ്ഥാന് അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബാളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താനും കഴിഞ്ഞത്.

Advertisement