പ്രീസീസണിൽ നടക്കേണ്ട ഇന്റർനാഷണൽ ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പ് ഇത്തവണ ഇല്ല

പ്രീ സീസൺ സമയത്ത് നടക്കുന്ന വമ്പൻ ടൂർണമെന്റായ ഇന്റർനാഷണൽ ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പ് ഈ വർഷം ഉണ്ടാവില്ല. ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പ് ഇത്തവണ നടത്തണ്ട എന്ന് അധികൃതർ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. കൊറോണ കാരണം ഫുട്ബോളിന്റെ ഭാവി അവ്യക്തമായത് കൊണ്ടാണ് ടൂർണമെന്റ് തൽക്കാലം നടത്തണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അമേരിക്കയിലായിരുന്നു ടൂർണമെന്റിലെ കൂടുതൽ മത്സരങ്ങളും നടക്കാറ്.

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക ആണ് കൊറോണ കാരണം ഏറ്റവും കൂടതൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്‌. 2013 മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ പ്രീസീസണിലും ഇന്റർനാഷണൽ ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ വൻ ക്ലബുകൾ എല്ലാം ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഭാഗമാകാറുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ആ കാഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കില്ല.