നാലിൽ നാല് വിജയം, ഐ ലീഗിൽ മൊഹമ്മദൻസ് ഒന്നാമത്

ഐ ലീഗിൽ ഇന്ന് നടന്ന മത്സരത്തിലും മൊഹമ്മദൻസ് വിജയിച്ചു. ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ആരോസിനെ നേരിട്ട മുഹമ്മദൻസ് എതിരില്ലാത്ത നാലു ഗോളുകൾക്കാണ് വിജയിച്ചത്. മാർക്കസ് ജോസഫ് ഇന്നും മൊഹമ്മദൻസിനായി ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടി. അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും താരം ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയിരുന്നു. ഇന്ന് 18ആം മിനുട്ടിലും38ആം മിനുട്ടിലുമാണ് മാർക്കസ് ഗോളുകൾ നേടിയത്.

51ആം മിനുട്ടിൽ അക്തർ മൊഹമ്മദൻസിന്റെ ലീഡ് 3 ആക്കി ഉയർത്തി. 71ആം മിനുട്ടിൽ റുദോവിചും മൊഹമ്മദൻസിനായി ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തു. ഈ വിജയത്തോടെ മൊഹമ്മദൻസ് 4 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 12 പോയിന്റുമായി ലീഗിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നു.