താൻ പിക്ക്ഫോർഡിനെ കളിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ബെൽജിയം ഗോൾകീപ്പർ

- Advertisement -

ഇംഗ്ലീഷ് ഗോൾകീപ്പറായ പിക്ക്ഫോർഡിനെ താൻ കളിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ബെൽജിയം ഗോൾകീപ്പർ കോർതുവ പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിനു ശേഷമാണ് താൻ കളിയാക്കി എന്ന തരത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ കോർതുവ നിഷേധിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ട് ബെൽജിയം മത്സരത്തിൽ പിക്ക്ഫോർഡ് വഴങ്ങിയ ഗോൾ പിക്ക്ഫോർഡ് നീളമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വഴങ്ങിയതാണ് എന്ന് കോർതുവ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇതിനെതിരെ പ്രതികരണവുമായി പിക്ക്ഫോർഡും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. താൻ നീളമുണ്ടോ വണ്ണമുണ്ടോ എന്നത് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല എന്നും എനിക്ക് കഴിവും പരിശ്രമവും ഉണ്ടെന്നും ആയിരുന്നു പിക്ക്ഫോർഡിന്റെ മറുപടി. എന്നാൽ ഇന്ന് താൻ അങ്ങനെ കളിയാക്കാൻ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് കോർതുവ പറഞ്ഞു. ഒരു ഗോൾ കീപ്പറെയും അവരുടെ നീളവും വണ്ണവുൻ വെച്ച് ഒരിക്കലും താൻ വിമർശിക്കുക പോലുമില്ല എന്നും താരം പറഞ്ഞു.

കൂടുതൽ കായിക വാർത്തകൾക്ക് : www.facebook.com/FanportOfficial

Advertisement