“മൊറോക്കോയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല, ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഇവിടെ എത്താ‌ൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കണം” – വലീദ്

Picsart 22 12 09 20 53 37 963

ഇന്ന് പോർച്ചുഗലിനെ നേരിടുമ്പോൾ മൊറോക്കോയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് മൊറോക്കോ പരിശീലകൻ വലീദ്. നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുക എന്നതാണ് മുന്നിൽ ഉള്ള വെല്ലുവിളി. പോർച്ചുഗലിനെതിരായ മത്സരത്തിന്റെ തലേന്ന് റെഗ്രഗുയി പറഞ്ഞു.

ആഫ്രിക്ക ഇവിടെയെത്താൻ അർഹരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, മൊറോക്കോയ്ക്കും ഇവിടെയായിരിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. അദ്ദേഹം തുടർന്നു.

Picsart 22 12 09 20 53 57 513

നമുക്ക് പിന്നിൽ എല്ലാവരുമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ഒരു ഭൂഖണ്ഡവും ഒപ്പം അറബ് ലോകവുമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഊർജ്ജമാണ് നൽകുന്നത്‌ ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. വലീദ് പറഞ്ഞു.

നമുക്ക് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാം. പിഴവുകൾ വരാതെ നോക്കാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.