“ഗവണ്മെന്റുകളും ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുകളും എല്ലാം യുവേഫക്ക് ഒപ്പം”

Img 20210420 121611
- Advertisement -

യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് യാഥാർത്ഥ്യമാകരുത് എന്നും ഇത് ഫുട്ബോളിനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന നീക്കമാണ് എന്നും യുവേഫ പ്രസിഡന്റ് അലക്സാണ്ടർ സെഫറിൻ. ചില ക്ലബുകളുടെ ആർത്തി മാത്രമാണ് സൂപ്പർ ലീഗ് എന്ന ആശയത്തിനു പിറകിൽ ഉള്ളത് എന്ന് അലക്സാണ്ടർ പറയുന്നു. മൊത്തം ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുകൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ രാജ്യത്തെയും ഗവണ്മെന്റുകളും യുവേഫക്ക് ഒപ്പം ആണ് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഫുട്ബോളിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഈ നീക്കത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തും എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സൂപ്പർ ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന ക്ലബുകളും താരങ്ങളും വിലക്ക് നേരിടും. താരങ്ങൾക്ക് പിന്നെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പോലും കളിക്കാൻ ആകില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താരങ്ങളും പരിശീലകരും ഒക്കെ സൂപ്പർ ലീഗിനെതിരെ രംഗത്തു വരണം എന്നും യുവേഫ പ്രസിഡന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫുട്ബോൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ ആരെയും സമ്മതിക്കില്ല എന്നും യുവേഫ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു.

Advertisement