“ചെറിയ മനുഷ്യരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ആണ് സൂപ്പർ ലീഗിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്” – ഡാനി ആൽവസ്

20210420 105122
- Advertisement -

യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിനെതിരെ ബ്രസീലിയൻ താരം ഡാനി ആൽവസും രംഗത്ത്. ഫുട്ബോൾ എന്നും എന്നും ജീവിതങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു കായിക ഇനം ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ അത് തുടരണം. ആൽവസ് പറഞ്ഞു. സൂപ്പർ ലീഗ് ഫുട്ബോളിന് നല്ലതല്ല എന്ന് ആൽവസ് പറഞ്ഞു. സൂപ്പർ ലീഗ് സമ്പന്ന ക്ലബുകളെ കൂടുതൽ സമ്പന്നരാക്കുകയെ ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് നിന്ന് ആകെ ഉയരുന്ന വിമർശനം. ഇതു തന്നെയാണ് ആൽവസും പറയുന്നത്.

ചെറിയ മനുഷ്യരും ചെറിയ ക്ലബുകളും സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപനങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതും ഫുട്ബോൾ വഴിയാണ്. വലിയവർ ചേർന്ന് ചെറിയവർ വലിയ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാരുത് എന്ന് ആൽവസ് പറഞ്ഞു. ആൽവസിന്റെ മുൻ ക്ലബുകളായ ബാഴ്സലോണയും യുവന്റസും യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ ഭാഗമാണ്.

Advertisement