യൂറോ കപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ആയി, ജർമ്മനിയും ഹോളണ്ടും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ

- Advertisement -

2020ലെ യൂറോ കപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിനായുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ തീരുമാനം ആയി. ഇന്ന് നടന്ന നറുക്കിലാണ് ഗ്രൂപ്പുകളായത്. 10 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 55 രാജ്യങ്ങളാണ് യൂറോ കപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. ഇതാദ്യമായി 12 രാജ്യങ്ങളാണ് ടൂർണമെന്റിന് ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നത്. അഞ്ചു ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ശക്തമായി ഗ്രൂപ്പായി മാറുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് സി ആണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കരുത്തരായ ഹോളണ്ടും ജർമ്മനിയും മാറ്റുരയ്ക്കുന്നു.

നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ പോർച്ചുഗൽ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലാണ്. ഉക്രെയിൻ, സെർബിയ തുടങ്ങിയ കരുത്തരും ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഫ്രാൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിലാണ്. 2019 മാർച്ചിലാകും യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാവുക.

ഗ്രൂപ്പുകൾ;

Advertisement