പരിക്കേറ്റവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഫൈനലിനായുള്ള ബാഴ്സലോണ സ്ക്വാഡ്

ഇന്ന് നടക്കുന്ന കോപ ഡെൽ റേ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിനായുള്ള സ്ക്വാഡ് ബാഴ്സലോണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്പെയിനിലെ ഡബിൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബാഴ്സലോണ 25 അംഗ ടീമിനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിക്ക് കാരണം ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പായ പലരെയും സ്ക്വാഡിൽ ബാഴ്സലോണ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ടെർ സ്റ്റേഗൻ, സുവാരസ്, ഡെംബലെ, ആർതർ, കൗട്ടീനോ, റഫീന, പ്രിൻസ് ബോട്ടങ് തുടങ്ങിയവരെല്ലാം പരിക്കിന്റെ പിടിയിലാണെങ്കിലും ടീമിൽ ഉണ്ട്‌. വലൻസിയയെ ആണ് ബാഴ്സലോണ ഇന്ന് ഫൈനലിൽ നേരിടുക.

ബാഴ്സലോണ സ്ക്വാഡ്;