വെൽബെക്കിന്റെ ഇരട്ട ഗോളിൽ ആഴ്സണലിന് ജയം

കാർബാവോ കപ്പിന്റെ മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ ആഴ്സണലിന് ഗംഭീര ജയം. ഇന്ന് ബ്രെന്റ്ഫോർഡിനെ നേരിട്ട ആഴ്സണൽ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്കാണ് വിജയിച്ചത്. രണ്ട് ഗോളുമായി വെൽബക്കാണ് ഇന്ന് ആഴ്സണലിന്റെ താരമായത്. ആദ്യ പകുതിയിലായിരുന്നു വെൽബക്കിന്റെ രണ്ടു ഗോളികളും പിറന്നത്. ഒബാമയങ്ങും ലകസെറ്റും ഒന്നും ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇല്ലാതെ ആണ് ആഴ്സണൽ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയത്.

അഞ്ചാം മിനുട്ടിൽ ആയിരുന്നു വെൽബക്കിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ. 37ആം മിനുട്ടിൽ മോൺറിയലിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് വെൽബക്ക് രണ്ടാം ഗോളും നേടി. സബ്ബായി ഇറങ്ങിയ ലകാസെറ്റ് ആണ് ആഴ്സണലിന്റെ മൂന്നാം ഗോൾ നേടിയത്. ബ്രെന്റ്ഫോർഡിന്റെ ഏകഗോൾ ജഡ്ജ് ആണ് സ്കോർ ചെയ്തത്. ആഴ്സണലിന്റെ തുടർച്ചയായ ആറാം ജയമാണിത്.