കാരബാവോ കപ്പിൽ ചെൽസിക്ക് എതിരാളികൾ ലംപാർഡിന്റെ ഡർബി

ലീഗ് കപ്പ് നാലാം റൗണ്ടിൽ ചെൽസിക്ക് എതിരാളികൾ ഫ്രാങ്ക് ലംപാർഡിന്റെ ഡർബി. പരിശീലകനായി ചെൽസി ഇതിഹാസ താരം ലംപാർഡ് എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റാംഫോഡ് ബ്രിഡ്ജിൽ അത് പ്രത്യേകതകളുടെ മത്സരമാകും.

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ അവരുടെ മൈതാനത്ത് മറികടന്നാണ് ഡർബി സ്റ്റാംഫോഡ് ബ്രിഡ്ജിൽ എത്തുന്നത്. ചെൽസി ലിവർപൂളിനെതിരെ ജയിച്ചാണ് നാലാം റൌണ്ട് ഉറപ്പിച്ചത്.
മറ്റു പ്രധാന മത്സരങ്ങളിൽ സ്പർസ് വെസ്റ്റ് ഹാമിനെയും, ആഴ്സണൽ ബ്ളാക് പൂളിനെയും, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ഫുൾഹാമിനെയും നേരിടും.