ബയേർ ലെവർകുസനെ തകർത്തു ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട്

ജർമ്മൻ ബുണ്ടസ് ലീഗയിൽ ബയേർ ലെവർകുസനെ ഒന്നിനെതിരെ നാലു ഗോളുകൾക്ക് തകർത്തു ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട്. ജയത്തോടെ അവർ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നപ്പോൾ ലെവർകുസൻ 16 സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇഞ്ച്വറി സമയത്ത് ദയിച്ചി കമാഡ പെനാൽട്ടിയിലൂടെ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിനു ആദ്യ ഗോൾ സമ്മാനിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഗോൾ മഴ ആണ് പിന്നീട് കണ്ടത്.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ പിയെരോ ഹിൻകാപിയിലൂടെ 56 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ലെവർകുസൻ സമനില പിടിച്ചു. രണ്ടു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ റാണ്ടാൽ കൊളോ മുവാനിയിലൂടെ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് മുൻതൂക്കം തിരിച്ചു പിടിച്ചു. ജെസ്പർ ലിന്റസ്‌ട്രോം,ലൂകാസ് അലാറിയോ എന്നിവർക്ക് ഒപ്പം ഒരിക്കൽ കൂടി കമാഡ പെനാൽട്ടിയിലൂടെ ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് വലിയ ജയം കരസ്ഥമാക്കി. പിയെരോ ഹിൻകാപിക്ക് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ടത് ലെവർകുസനു വലിയ തിരിച്ചടിയായി.