ഫ്രയ്ബർഗിനെ 5 ഗോളുകൾക്ക് തകർത്തു ബയേൺ മ്യൂണിക്

ജർമ്മൻ ബുണ്ടസ് ലീഗയിൽ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനക്കാർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ബയേണിനു വമ്പൻ ജയം. എതിരില്ലാത്ത 5 ഗോളുകൾക്ക് ആണ് അവർ എസ്.സി ഫ്രയ്ബർഗിനെ തകർത്തത്. മത്സരത്തിൽ സമ്പൂർണ ആധിപത്യം ആണ് ബയേൺ പുലർത്തിയത്. മത്സരത്തിൽ പതിമൂന്നാം മിനിറ്റിൽ സെർജ് ഗനാബ്രി ബയേണിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു.

ബയേൺ മ്യൂണിക്

33 മത്തെ മിനിറ്റിൽ സാനെയുടെ പാസിൽ നിന്നു എറിക് ചുപോ മോട്ടിങ് ബയേണിന്റെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി. തുടർന്ന് രണ്ടാം പകുതിയിൽ മോട്ടിങിന്റെ പാസിൽ സാനെയും തുടർന്ന് ഗനാബ്രിയുടെ പാസിൽ നിന്നു സാദിയോ മാനെയും ഗോൾ നേടിയതോടെ ബയേൺ വലിയ ജയം ഉറപ്പിച്ചു. 80 മത്തെ മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ മാർസൽ സാബിറ്റ്സർ ബയേണിന്റെ വലിയ ജയം പൂർത്തിയാക്കുക ആയിരുന്നു.