ഏഷ്യാ കപ്പ്, ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിലെ എതിരാളികളായ തായ്‌ലാന്റ് അവരുടെ 23 അംഗ ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 27 അംഗ സാധ്യതാ ലിസ്റ്റ് വെട്ടികുറച്ചാണ് അവസാന 23 അംഗ ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പരിശീലകൻ മിലോവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ടീമിൽ പരിക്ക് കാരണം മൂന്ന് സീനിയർ താരങ്ങക്കുടെ അഭാവം ഉണ്ട്. തായ്ലാന്റ് ടീം രണ്ട് ദിവസത്തിനകം യു എ ഇയിൽ എത്തും.

യു എ ഇയിൽ വെച്ച് ഒമാനുമായി ഒരു സൗഹൃദ മത്സരവും തായ്‌ലാന്റ് കളിക്കും. ഇന്ത്യ, തായ്‌ലാന്റ്, ബഹ്റൈൻ, യു എ ഇ എന്നിവരാണ് ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഉള്ളത്.

Goalkeepers: Siwarak Tedsungnoen, Chatchai Budprom, Saranon Anuin

Defenders: Theerathon Bunmathan (vice-captain), Adisorn Promrak, Tristan Do, Chalermpong Kerdkaew, Pansa Hemviboon, Korrakot Wiriyaudomsiri, Mika Chunuonsee, Suphan Thongsong

Midfielders: Chanathip Songkrasin, Pokklaw Anan, Tanaboon Kesarat, Sanrawat Dechmitr, Thitipan Puangchan, Sumanya Purisai, Sasalak Haiprakhon

Strikers: Teerasil Dangda (captain), Adisak Kraisorn, Siroch Chatthong, Supachai Jaided, Chananan Pombuppha