സെവൻസ് സീസണിലെ ആദ്യ വിജയം റിയൽ എഫ് സി തെന്നലക്ക്

Picsart 22 10 30 22 12 36 951

അഖിലേന്ത്യാ സെവ‌സ് സീസണണിലെ ആദ്യ വിജയം റിയൽ എഫ് സി തെന്നലക്ക്. ഇന്ന് ചെർപ്പുളശ്ശേരി അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ശാസ്ത മെഡിക്കൽസ് തൃശ്ശൂരിനെ ആണ് റിയൽ എഫ് സി തെന്നല പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. മറുപടിയില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് ആയിരുന്നു റിയൽ എഫ് സി തെന്നലയുടെ വിജയം. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇന്ന് ഗോളുകൾ ഒന്നും പിറന്നിരുന്നില്ല. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആണ് രണ്ടു ഗോളുകളും റിയൽ എഫ് സി തെന്നല സ്കോർ ചെയ്തത്.

സെവൻസ്Picsart 22 10 30 22 13 18 460

നാളെ ചെർപ്പുളശ്ശേരി സെവൻസിൽ സബാൻ കോട്ടക്കൽ എ വൈ സി ഉച്ചാരക്കടവിനെ നേരിടും.