“തന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ട്. ഈ വിഷമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം പഠിക്കും” – വിരാട് കോഹ്ലി

Img 20220824 184652

തന്റെ മോശം ഫോമിനെ കുറിച്ച് തനിക്ക് ധാരണ ഉണ്ട് എന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലി. എന്റെ കളി എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് എനിക്കറിയാം, ഇത്തരം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ കഴിവില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിൽ ഇത്രയും ദൂരം വരാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ, ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറികടക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഘട്ടമാണ്, പക്ഷേ ഈ ഘട്ടം ഞാൻ മറന്നു കളയില്ല” – കോഹ്ലി പറഞ്ഞു ‌

കോഹ്ലി

“ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പഠിക്കണം, ഒരു കായികതാരം എന്ന നിലയിലും മനുഷ്യനെന്ന നിലയിലും എനിക്കുള്ള അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശ്രമിക്കുകയാണ്‌. ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുമ്പോൾ, എനിക്ക് എത്രത്തോളം സ്ഥിരത പുലർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, ”കോലി പറഞ്ഞു.