ഗോകുലം മുന്നേറ്റ നിരക്ക് കരുത്തേകാൻ മൊണ്ടിനിഗ്രോ താരം വ്ലഡാൻ കോഡിച്ച് | Gokulam kerala sign Montenegrin striker Vladan Kordic

Picsart 22 08 04 20 34 25 209

ഗോകുലം മുന്നേറ്റ നിരക്ക് കരുത്തേകാൻ മൊണ്ടിനിഗ്രോ താരം വ്ലഡാൻ കോഡിച്ച് എത്തുന്നു. 2021-22 മോണ്ടിനിഗ്രോ സെക്കൻ്റ് ലീഗ് ചാമ്പ്യൻ ക്ലബ് ആയ എഫ്. കെ. ആഴ്സനൽ ടിവാത്തിൽ നിന്നാണ് 24കാരനായ താരം ഗോകുലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മുമ്പ് മോണ്ടിനിഗ്രോ ദേശീയ ടീമിൻ്റെ അണ്ടർ 17,19,21 ടീമുകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു താരം.

സ്പാനിഷ് സെക്കൻ്റ് ഡിവിഷൻ ക്ലബ് സാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ റൈസിൽ മുമ്പ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോണ്ടിനിഗ്രോ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ലീഗിലെ വിവിധ ക്ലബുൾക്ക് വേണ്ടിയും കോർഡിച്ച് ബൂട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഒരു വർഷത്തെ കരാറിൽ ആണ് താരം ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

Story Highlight: Gokulam kerala sign Montenegrin striker Vladan Kordic